Ανακοινώσεις Εκπαιδευτικοί Μαθητές Σχολική Περιφέρεια Επικοινωνία  Πρόσβαση Σχολικό Κτίριο Κανονισμός  Λειτουργίας
Φεστιβάλ Σχολικές Εκδηλώσεις Σχολικά Σχέδια Εργασίας Μνήμες σχολικής καθημερινότητας Κοινωνικό Σχολείο Ανάδοχο Σχολείο Το κανάλι μας στο you tube Ιστολόγια εκπαιδευτικών

ΟΙ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 - 2018

ΠΕ70   ΔΑΣΚΑΛΟΙ

15

Ωράριο ενημέρωσης  για την επίδοση των μαθητών από τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων

 

 

 

 

ΠΕ71    ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1

ΠΕ05   ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

1

ΠΕ06   ΑΓΓΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣΑΣ

2

ΠΕ07   ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

2

ΠΕ08   ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

1

ΠΕ16   ΜΟΥΣΙΚΗΣ

1

ΠΕ11   ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ

2

ΠΕ20   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1

ΠΕ32   ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

2

ΣΥΝΟΛΟ

28

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Υ.ΠΑΙ.Θ ΕΣΠΑ ΕΥΖΗΝ Ψηφιακά Βιβλία Δ.Π.Ε. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ Προστασία παιδιών από το Διαδίκτυο Νομοθεσία Δημοτικών σχολείων