Ανακοινώσεις Εκπαιδευτικοί Μαθητές Σχολική Περιφέρεια Επικοινωνία  Πρόσβαση Σχολικό Κτίριο Κανονισμός  Λειτουργίας
Φεστιβάλ Σχολικές Εκδηλώσεις Σχολικά Σχέδια Εργασίας Μνήμες σχολικής καθημερινότητας Κοινωνικό Σχολείο Ανάδοχο Σχολείο Το κανάλι μας στο you tube Ιστολόγια εκπαιδευτικών

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ  2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Δημοτικό Σχολείο είναι χώρος ολόπλευρης ανάπτυξης του μαθητή, με εμπλεκόμενους στη διαδικασία αυτή κατά κύριο λόγο τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους του κράτους και η διευθύντρια με το σύλλογο διδασκόντων φροντίζουν για την εφαρμογή τους. Το έργο τους στηρίζει ο σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων.

Για την ομαλή λειτουργία του σχολείου μας προς όφελος των μαθητών, συντάσσεται ο κανονισμός αυτός σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, προεδρικά διατάγματα και εγκυκλίους, αλλά και σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του χώρου και των συνθηκών του.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Το σχολείο μας λειτουργεί τις ημέρες που είναι εργάσιμες για τα σχολεία, από την 1η Σεπτεμβρίου έως 21 Ιουνίου κάθε σχολικό έτος και για τους μαθητές από 11 Σεπτεμβρίου έως 15 Ιουνίου.

Το υποχρεωτικό ωράριο για τους μαθητές είναι από 8:15 έως 13:15 και το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα από 13:15 έως 16:00.

Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

 

Το Σχολείο αποτελεί το φυσικό χώρο αγωγής και μάθησης, γιατί ακριβώς εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις συγκεκριμένης και οργανωμένης προσπάθειας για την επίτευξη των στόχων της αγωγής. Γι' αυτό πρέπει η συμμετοχή των μαθητών να είναι τακτική, ενεργός και συστηματική. Η ελλιπής φοίτηση των μαθητών, και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, υπονομεύει το σχολικό έργο και δυσχεραίνει την πρόοδό τους.

·  Η φοίτηση των μαθητών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι υποχρεωτική.

 ·  Οι μαθητές τηρούν το ωράριο του καθημερινού προγράμματος -ιδίως τηρούν την ώρα έναρξης των μαθημάτων- και κάθε άλλης σχολικής εκδήλωσης (πρωινή προσευχή, εορταστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις, εκδρομές κ.ά.).

 ·  Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνον όταν συντρέχει σοβαρός λόγος (ασθένεια, έκτακτα οικογενειακά γεγονότα κ.ά.).

·  Σε περιπτώσεις απουσίας μαθητών άνω των δύο ημερών, θα πρέπει να ενημερώνεται το σχολείο για το λόγο της απουσίας.

 ·  Σε περίπτωση ασθενείας κατά την επάνοδο του μαθητή στο Σχολείο, μετά από πολυήμερη απουσία, χρειάζεται ιατρική βεβαίωση.

 ·  Σε περίπτωση που κάποιος γονέας χρειαστεί, για ειδικό λόγο, να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη των μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώσει εγκαίρως τον εκπαιδευτικό της τάξης και τη Διευθύντρια του Σχολείου.

 ·  Η φοίτηση στο πρόγραμμα του ολοήμερου για τους μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι σε αυτό είναι υποχρεωτική.

·  Για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς και τις αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου, είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενημερωμένου Ατομικού Δελτίου Υγείας -σύμφωνα με το έντυπο που ορίζεται από το ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ - που έχει διάρκεια δύο χρόνια. Στις περιπτώσεις που υπάρχει οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα υγείας θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα το σχολείο.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

§   Η προσέλευση των μαθητών το πρωί γίνεται από τις 7:55 έως 8:10 από την κεντρική είσοδο επί της οδού Πάρνηθας 19.

§   Πριν τις 7:55π.μ. απαγορεύεται η είσοδος στο Σχολείο και επιτρέπεται μόνο σε εκπαιδευτικούς.

§   Εξαίρεση μπορεί να γίνει σε μέρες σφοδρής κακοκαιρίας ή απεργίας κατά τις οποίες υπάρχει περίπτωση να τροποποιηθεί το σχολικό ωράριο.

§   Αφού χτυπήσει το κουδούνι των 8:10 η κεντρική είσοδος κλείνει για να γίνει και η πρωινή προσευχή και ανοίγει με την ολοκλήρωσή της [περίπου  στις 8:15], για τους καθυστερημένους. Στη συνέχεια η κεντρική είσοδος κλειδώνει για να μη προκαλείται αναστάτωση στη λειτουργία του σχολείου και διακόπτεται το μάθημα.

§   Μαθητές που τυχόν έχουν καθυστερήσει παραπάνω από το προβλεπόμενο όριο, θα πρέπει να προσέρχονται πλέον στο πρώτο διάλειμμα στις 9:40 έως 10:00.

§   Στις 14:00 ανοίγει η κεντρική είσοδος για την παραλαβή και αποχώρηση των μαθητών. Οι γονείς των μαθητών των Α΄ και Β΄ τάξεων, όσοι έχουν να τακτοποιήσουν οικονομικές υποθέσεις με το κυλικείο ή το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, εισέρχονται στον προαύλιο χώρο του σχολείου, όχι στο κτίριο. Εξαιρούνται οι γονείς που επιθυμούν  να μιλήσουν με τη διευθύντρια, οι οποίοι και πάλι θα περιμένουν εκτός του κτιρίου μέχρι την αποχώρηση των μαθητών από αυτό.

§   Υπεύθυνοι για την τήρηση του ωραρίου προσέλευσης – αποχώρησης είναι οι γονείς-κηδεμόνες.

§   Σε περίπτωση ειδικών λόγων (π.χ. ιατρικές εξετάσεις) μπορεί ο μαθητής να προσέλθει στο σχολείο αμέσως όταν μπορέσει, μετά όμως από άδεια της διευθύντριας του σχολείου.

§   Επιτρέπεται να φύγει κάποιος μαθητής από το σχολείο μόνο για σοβαρούς λόγους (π.χ. ξαφνική ασθένεια), ύστερα από ενημέρωση του εκπαιδευτικού της τάξης του, την άδεια από τη διευθύντρια του σχολείου και αφού ειδοποιηθούν οι γονείς-κηδεμόνες του, ώστε οι ίδιοι να τον παραλάβουν.

 §   Οι μαθητές που συνοδεύονται καθημερινά κατά την αποχώρησή τους, δε φεύγουν ποτέ από το σχολείο ασυνόδευτοι, αν ο γονέας- κηδεμόνας τους κάποια μέρα καθυστερήσει.

 §   Η συνεργασία των γονέων με τους εκπαιδευτικούς (ενημέρωση – επικοινωνία) γίνεται σε καθορισμένες μέρες και ώρες από την αρχή της σχολικής χρονιάς και σε έκτακτη περίπτωση γίνεται αφού προηγηθεί τηλεφωνική ή με άλλο τρόπο ενημέρωση του διευθυντή, ώστε να επιτραπεί η είσοδός τους στο σχολείο.

§   Το Σχολείο δίνει πολύ μεγάλη σημασία στην επικοινωνία και την εποικοδομητική συνεργασία με τους γονείς, καθότι η αγωγή και η συμπεριφορά επιτυγχάνονται μόνο με τη βοήθεια της οικογένειας.

§   Η επικοινωνία των γονέων με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και το κυλικείο θα γίνεται σε ώρες εκτός λειτουργίας του σχολείου.

 §   Κατά τη διάρκεια της πρωινής προσευχής, οι τυχόν ετερόδοξοι μαθητές έχουν το δικαίωμα να μη μετέχουν σ’ αυτήν, όμως οφείλουν να παραβρίσκονται στο προαύλιο και να σέβονται την ιερότητα της στιγμής.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΓΙΟΡΤΕΣ

 

Οι επισκέψεις – γιορτές αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής και γι’ αυτό η συμμετοχή των μαθητών είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση απουσίας τους θα πρέπει να υπάρχει σοβαρός λόγος αιτιολογημένος ανάλογα από τους γονείς ή κηδεμόνες.

Το ωράριο στις περιπτώσεις των σχολικών εορτών καθορίζεται αναλόγως, ενώ στις περιπτώσεις των επισκέψεων τηρείται το καθημερινό σχολικό ωράριο.

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

 

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές βγαίνουν στο προαύλιο. Οι αίθουσες κλειδώνουν και δεν επιτρέπεται η παραμονή τους στις αίθουσες ή στους διαδρόμους. Σε περίπτωση κακοκαιρίας ορίζεται από τους εφημερεύοντες δασκάλους ο χώρος παραμονής των μαθητών, κατά τάξη, σε αντίστοιχο μέρος των διαδρόμων. Κανένας μαθητής και για κανένα λόγο δε μένει μέσα σε αίθουσα μόνος του.

Για όποιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι μαθητές την ώρα του διαλείμματος, απευθύνονται στους εφημερεύοντες δασκάλους που βρίσκονται στο προαύλιο και στους διαδρόμους.

Μόλις χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα, οι μαθητές συντάσσονται στο προαύλιο και περιμένουν τον εκπαιδευτικό να τους συνοδέψει στην τάξη. Σε καμιά περίπτωση δεν ανεβαίνουν μόνοι τους και χωρίς επίβλεψη.

Ώρες διαλειμμάτων:

1. 9:40 – 10:00

2. 11:30 - 11:45

3. 12:25 – 12:35

4. 13:15 – 13:25

14:00 ώρα αναχώρησης υποχρεωτικού ωραρίου

Ολοήμερου προγράμματος.

1. 14:40 – 14:50

15:30 ώρα 1ης αποχώρησης

2. 15;30 – 15:40

16:15 αποχώρηση μαθητών Ολοήμερου προγράμματος.

Οι γονείς και οι κηδεμόνες υποχρεούνται να παραλαμβάνουν τα παιδιά τους έγκαιρα κατά τις ώρες αποχώρησης που έχουν δηλώσει και όπως αυτές αναγράφονται παραπάνω. Πέντε λεπτά μετά την ώρα αποχώρησης, οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί κλειδώνουν την πόρτα και ανοίγει ξανά πλέον στην επόμενη ώρα αναχώρησης. [Υπόψη ότι επαναλαμβανόμενη καθυστέρηση στην παραλαβή του μαθητή την ώρα που πρέπει, αποτελεί παραμέληση ανηλίκου και τυχόν ατύχημα κατά την επιστροφή του στο σπίτι χωρίς συνοδό, αποτελεί έκθεση του μαθητή σε κίνδυνο από πλευράς γονέων ή κηδεμόνων.

ΓΟΝΕΙΣ – ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

 

Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του σχολείου μας:

·  ενημερώνονται κάθε μήνα για την πρόοδο και συμπεριφορά του παιδιού τους από το δάσκαλο της τάξης στις ώρες και ημέρες που ορίζονται από το σύλλογο διδασκόντων.

·  Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές και όσες αναρτώνται στην κεντρική είσοδο και ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του σχολείου.

 ·  Προσκομίζουν και επιδεικνύουν κάθε έγγραφο που είναι απαραίτητο για τη φοίτηση του μαθητή στο σχολείο και οφείλουν να γνωστοποιούν στο δάσκαλο της τάξης και στο διευθυντή κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του μαθητή.

·  Φροντίζουν για την προετοιμασία των μαθημάτων του παιδιού τους στο σπίτι, για την ευπρεπή εμφάνισή του στο σχολείο, για την ατομική του υγιεινή και για την καλλιέργεια εμπιστοσύνης και θετικής στάσης του για το σχολείο.

·  Σε περίπτωση πολυήμερης απουσίας μαθητή, πρέπει να ενημερώνεται έγκαιρα το σχολείο για τους λόγους που συμβαίνει αυτό. Το ίδιο πρέπει να γίνεται σε περίπτωση αλλαγής της οικογενειακής κατάστασης ή αλλαγής κηδεμονίας του μαθητή.

 ·  Γενικά, για ότι απασχολεί ή δημιουργεί ερωτηματικά στους γονείς σε σχέση με τη φοίτηση του παιδιού τους και τη λειτουργία του σχολείου, μπορούν να απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς ή τη διεύθυνση και θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για ενημέρωση ή για την επίλυση του ζητήματος.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

 

·  Είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των αρχών των παιδαγωγικών επιστημών, αλλά και για την ασφάλεια των μαθητών.

·  Θα πρέπει να ενημερώνουν το διευθυντή του σχολείου για κάθε πρόβλημα που σχετίζεται με τη λειτουργία της τάξης τους και του σχολείου.

·  Κατά την εφημερία τους και σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εφημερεύοντες, θα πρέπει να έχουν την επίβλεψη όλου του χώρου που βρίσκονται οι μαθητές και να παρεμβαίνουν άμεσα σε οποιοδήποτε πρόβλημα διαπιστώσουν.

·  Η προσέλευση των εκπαιδευτικών θα πρέπει να γίνεται πριν την έναρξη του διδακτικού τους ωραρίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα του σχολείου.

·  Σε περίπτωση απουσίας ή καθυστερημένης προσέλευσης θα πρέπει να ενημερώνουν έγκαιρα το διευθυντή του σχολείου.

·  Συνεργάζονται με τους γονείς και τους ενημερώνουν κατά τις μηνιαίες συναντήσεις όπως έχουν οριστεί. Σε περίπτωση έκτακτου προβλήματος μπορούν να ενημερώσουν τους γονείς και σε άλλες ημέρες και ώρες, ύστερα από ραντεβού. Τηλεφωνική ενημέρωση των γονέων μπορεί να γίνεται μόνο σε περίπτωση ειδικών προβλημάτων που καθιστούν αδύνατη την προσέλευσή τους στο σχολείο.

·  Για να μπορεί να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα η ενημέρωση των γονέων αυτή δεν μπορεί να γίνεται στο διάδρομο ή την πόρτα αλλά θα πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες και ο χρόνος για ουσιαστική επικοινωνία.

·  Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να γίνεται ενημέρωση γονέων ή απασχόληση των εκπαιδευτικών ημέρες και ώρες που αυτοί έχουν μάθημα στην τάξη ή την ώρα της εφημερίας τους. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να γίνεται ενημέρωση γονέων ή απασχόληση των εκπαιδευτικών σε ημέρες και ώρες που αυτοί έχουν μάθημα στην τάξη ή την ώρα της εφημερίας τους.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

 

Οι διευθυντές των σχολείων:

·  συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς και τα στελέχη της εκπαίδευσης, για όλα τα θέματα που αφορούν τους μαθητές και την γενικότερη λειτουργία του σχολείο καθώς επίσης και με το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων και τους τοπικούς φορείς.

·  Σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τους αρμόδιους σχολικούς συμβούλους προχωρούν σε προγραμματισμό και παρακολούθηση του εκπαιδευτικού έργου και βοηθούν στον οριζόντιο και κάθετο συντονισμό του.

·  Ενισχύουν και υποστηρίζουν την εφαρμογή προγραμμάτων ενδοσχολικής επιμόρφωσης και προωθούν καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές και την εφαρμογή τους στη σχολική μονάδα.

·  Ενημερώνουν τους γονείς για εκπαιδευτικά ζητήματα και άλλα θέματα λειτουργίας της σχολικής μονάδας τους και επιδιώκουν τη συνεργασία για εύρεση κοινού πλαισίου αναφοράς.

·  Εκπροσωπούν τα σχολεία σε κάθε συνεργασία με άλλους φορείς.

ΓΕΝΙΚΑ

 

Η ζωή στο σχολείο είναι καλό να ρυθμίζεται από κανόνες που έχουν σκοπό να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικότερα η εκπαιδευτική διαδικασία και το σχολείο να λειτουργεί ως μια ασφαλής κοινότητα μάθησης. Κοινός στόχος όλων των μετεχόντων στην σχολική κοινότητα είναι η πρόοδος των μαθητών, αλλά επιπροσθέτως η υιοθέτηση σημαντικών αξιών και η αφομοίωση καλών πρακτικών συμπεριφοράς, όπως η συνεργασία και η αλληλεγγύη, ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της ιδιαιτερότητας του άλλου, ο σεβασμός όλων σε κοινούς συμφωνημένους κανόνες, η περιβαλλοντική συνείδηση, κ.λπ.

Αχαρνές 4 Νοεμβρίου 2013

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ

 

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Υ.ΠΑΙ.Θ ΕΣΠΑ ΕΥΖΗΝ Ψηφιακά Βιβλία Δ.Π.Ε. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ Προστασία παιδιών από το Διαδίκτυο