Ανακοινώσεις Εκπαιδευτικοί Μαθητές Σχολική Περιφέρεια Επικοινωνία  Πρόσβαση Σχολικό Κτίριο Κανονισμός  Λειτουργίας
Φεστιβάλ Σχολικές Εκδηλώσεις Σχολικά Σχέδια Εργασίας Μνήμες σχολικής καθημερινότητας Κοινωνικό Σχολείο Ανάδοχο Σχολείο Το κανάλι μας στο you tube Ιστολόγια εκπαιδευτικών

ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ  2017 - 2018

ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Α1 25
Α2 25
Β1 24
Β2 25
Γ1 25
Γ2 24
Γ3 25
Δ1 25
Δ2 25
Ε1 25
Ε2 24
Ε3 24

ΣΤ1

25

ΣΤ2

25
Σύνολο 346
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Υ.ΠΑΙ.Θ ΕΣΠΑ ΕΥΖΗΝ Ψηφιακά Βιβλία Δ.Π.Ε. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ Προστασία παιδιών από το Διαδίκτυο