Ανακοινώσεις Εκπαιδευτικοί Μαθητές Σχολική Περιφέρεια Επικοινωνία  Πρόσβαση Σχολικό Κτίριο Κανονισμός  Λειτουργίας
Φεστιβάλ Σχολικές Εκδηλώσεις Σχολικά Σχέδια Εργασίας Μνήμες σχολικής καθημερινότητας Κοινωνικό Σχολείο Ανάδοχο Σχολείο Το κανάλι μας στο you tube Ιστολόγια εκπαιδευτικών

ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ  2016 - 2017

ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Α1 25
Α2 25
Β1 25
Β2 25
Β2 24
Γ1 25
Γ2 25
Δ1 25
Δ2 23
Δ3 24
Ε1 25
Ε2 25

ΣΤ1

25
Σύνολο 321
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Υ.ΠΑΙ.Θ ΕΣΠΑ ΕΥΖΗΝ Ψηφιακά Βιβλία Δ.Π.Ε. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ Προστασία παιδιών από το Διαδίκτυο Νομοθεσία Δημοτικών σχολείων