ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Π.Δ. 79/2017

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Π.Δ. 79/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ (ΑΡΘΡΟ 32)

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Π.Δ. 79/2017 ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΑΡΘΡΟ 23)

Εγγραφές σχολικού έτους  2018-2019

 

Εγκύκλιος για το  ΑΔΥΜ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΔΥΜ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

 2017-2018

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Υ.ΠΑΙ.Θ

ΕΣΠΑ

ΕΥΖΗΝ

Ψηφιακά Βιβλία

Δ.Π.Ε. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Προστασία παιδιών από το Διαδίκτυο

Νομοθεσία Δημοτικών σχολείων