ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

 

Π.Δ. 79/2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

 

 2017-2018

Εγγραφές σχολικού έτους  2017-2018

Εγκύκλιοι από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαιδευσης Αν. ΑττικήςΙ

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Υ.ΠΑΙ.Θ

ΕΣΠΑ

ΕΥΖΗΝ

Ψηφιακά Βιβλία

Δ.Π.Ε. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Προστασία παιδιών από το Διαδίκτυο

Νομοθεσία Δημοτικών σχολείων